Koło Naukowe:

Studenckie Koło Naukowe Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii od wielu lat działa Studenckie Koło Naukowe. Jego celem jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Koło ma także na celu pogłębianie wiedzy teoretycznej i przygotowywanie prac naukowych.

Opiekuni: Prof. dr hab. med. Janusz Andres
  Dr med. Paweł Krawczyk
Przewodniczący:  
   
Zastępca:  
 

   
   
Konsultacja merytoryczna
strony internetowej:
Mgr Wiesław Pyrczak

 • Działalność koła obejmuje:

  1. Udział w spotkaniach koła naukowego, na których omawiana jest działalność studentów na dyżurach. Spotkania odbywają się w środy, o godz. 13:30 w sali wykładowej na ul. Kopernika 17

    

  2. Dyżury w klinikach CMUJ:

    

  3. Udział w prowadzeniu prac naukowych. Pomoc we wdrażaniu nowych projektów naukowych Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

    

  4. Udział w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMUJ Kraków serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy.

  Strony Kół Naukowych Anestezjologii  i Intensywnej Terapii
  na innych uczelniach medycznych w Polsce:

   

  Bydgoszcz
  Białystok
  Gdańsk
  Katowice/Zabrze
  Lublin
  Łódź
  Poznań
  Warszawa